บริการ: กู๊ดเกม

เป็นบริการเกี่ยวกับ: เกม

คิดค่าบริการครั้งละ 5.00 บาท/ข้อความ และส่งให้ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง

บริการนี้ไม่รวมภาษีและค่าเชื่อมต่อInternet

สมัคร&ยกเลิก

-สมัคร พิมพ์ R แล้วส่งมาที่ 4849459

-ยกเลิกกด *137 โทรออก หรือพิมพ์ C แล้วส่งมาที่ 4849459

สอบถามโทร 02-1146165 (จ.-ศ. 9.00- 18.00)